Mannen som lignet på en penis og verdens mest ubrukelige badevakt

Rundt det faste karraktergallerier man lager i serier, være det seg på TV eller film, dukker det alltid opp noen mindre, enten som en funksjon i forhold til hovedkarakterer og plott.. men helst bare for moro skyld. Her er to karakterer som dukket opp i serien Campus, og som ikke nødvendigvis oppnådde kanonesering.

Denne karakteren brukte jeg en del ganger, og han hadde kun en funksjon: Å ikke redde liv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *