Monthly Archives: March 2014

Hva dataspill lærte meg om livet

– 5 leksjoner fra en million velbrukte liv. Spill: Strukturert lek eller utdannelsesverktøy, bedrevet i underholdnings- eller forlystelsesøyemed. Skiller seg fra jobb som er utveksling av tjenester mot goder, og fra kust, som uttrykker estetiske og ideologiske elementer, men bærer med seg egenskapene fra … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvorfor jeg burde få jobben som filminstituttets manuskonsulent selv om jeg ikke vil ha den

La meg bare begynne med å si: Jeg er ikke interessert i jobben, av grunner jeg skal kommme tilbake til. Dessuten har jeg liten erfaring med eller innsikt i NFI, så jeg kommer kun til å ta utgangspunkt i hva … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment