Monthly Archives: January 2013

City Ping

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jeg er blitt norges beste pixelartist

oppdrag utføres for 32.000,-, uavhengig av størrelse.

Posted in Uncategorized | Leave a comment